InFuture s.r.o.


Součásti software Reality je:

Adresář

Specializovaný adresář nadstavby Reality je oproti klasickému adresáři systému Vario rozšířen o specifická pole, která využijí správci budov pro svoji činnost. Současně mohou uživatelé využívat pokročilých vlastností adresáře Varia, jako je vedení deníku obchodních aktivit, vazba na telefonní ústřednu (CRM) a podobně.

Správa budov

Agenda správy budov je primární agendou celého software Reality. Evidovat můžete jednotlivé nemovitosti (např. komplexy budov nebo bytů, pozemky, areály) a v rámci nich pak jednotlivé bytové či nebytové prostory. K nemovitostem jsou evidovány základní identifikační a popisné údaje v předdefinovaných polích. Další údaje jako podlaží, konstrukční prvky, odečtová měřidla, revize a propojené dokumenty jsou realizovány formou tabulek, které jsou vyplňovány podle potřeby správce. Při zadávání konstrukčních prvků se vychází z předdefinovaného číselníku, který je možné uživatelsky rozšířit. Každý typ objektu (budovy, byty a nebytové prostory) má vlastní kategorie a položky konstrukčních prvků. Přímo na kartě budovy nebo prostoru či bytu je možné definovat jednotlivá technická zařízení pro kontrolu a hlídání termínů revizí.

Nebytové a bytové prostory

V rámci jednotlivých budov se následně zadávají karty jednotlivých nebytových nebo bytových prostor. Na kartě podkladů pro platby se zadávají údaje o nájemci, údaje o smlouvě a podklady pro fakturaci a další údaje. Převážná většina informací je zadávána včetně jejich časové platnosti. To znamená, že modul Reality obsahuje a zobrazuje aktuální informace a nastavení, ale udržuje i informace o předchozích hodnotách.

Evidence smluv („Předpisy plateb“)

Evidence smluv („Předpisy plateb“) obsahuje kromě základních informací i podklady pro vytvoření faktur. V rámci jedné smlouvy je možné generovat i více samostatných dokladů. Jednotlivé doklady mají vlastní definici položek, periodicitu fakturace a další údaje.

Doklady

je možné vytvářet v korunách nebo v cizí měně. Je možné položky dokladu zadat v cizí měně, ale výsledný doklad zobrazit v korunách či naopak. Podklady pro fakturaci obsahují všechna pole jako vydaný doklad v systému Altus VARIO. Navíc je možné v některých polích použít tzv. makro značky, které jsou při tvorbě dokladů nahrazeny skutečnými texty. Jde o značky popisující fakturované období a popis jednotky, které se fakturace týká.

Předpisy plateb

Agenda předpisů plateb obsahuje vytvořené doklady na základě podkladů pro fakturaci v evidenci smluv na kartách nebytových a bytových prostor. Vizuálně je agenda předpisů plateb podobná agendě vydaných dokladů v systému Altus VARIO. Pomocí průvodce novými předpisy se definují podmínky a pravidla pro vytvoření nových předpisů na základě výše zmiňované evidence smluv. Po vytvoření dokladů se nejdříve zobrazí soupis nových dokladů a provede se kontrola nových záznamů. Např. se kontroluje případná duplicita fakturace pro stejný objekt a období.

Cenové a licenční podmínky

Modul Reality není vázán na množství dokladů jako obchodní systém Altus VARIO. Modul Reality podporuje stejnou licenční politiku jako VARIO, tj. plovoucí licence. Cena licencí se pak odvozuje od odpočtu těchto licencí.

Chcete vědět víc? Chcete si sjednat schůzku?

« Zpět na úvodní stránku