ACOMWRE.cz


Předpisy plateb

Agenda předpisů plateb obsahuje vytvořené doklady na základě podkladů pro fakturaci v evidenci smluv na kartách nebytových a bytových prostor. Vizuálně je agenda předpisů plateb podobná agendě vydaných dokladů v systému Altus VARIO. Pomocí průvodce novými předpisy se definují podmínky a pravidla pro vytvoření nových předpisů na základě výše zmiňované evidence smluv. Po vytvoření dokladů se nejdříve zobrazí soupis nových dokladů a provede se kontrola nových záznamů. Např. se kontroluje případná duplicita fakturace pro stejný objekt a období.

Cenové a licenční podmínky

Modul Reality není vázán na množství dokladů jako obchodní systém Altus VARIO. Modul Reality podporuje stejnou licenční politiku jako VARIO, tj. plovoucí licence. Cena licencí se pak odvozuje od odpočtu těchto licencí.

Sjednejte si schůzku:

Společnost:
Jméno a příjmení:
Ulice:
Město:
Telefon:
Email:
Vaše poznámka pro nás:
    

« Zpět na úvodní stránku